Context:

Afhankelijk van de aard of het doel van de bouwwerkzaamheden worden de toegepaste BTW-tarieven gedifferentieerd, naargelang u een aannemer of een dienstverlener bent.

Zo kan de aannemer, in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden, een BTW-tarief van 6% toepassen bij de renovatie van een gebouw dat meer dan 5 jaar oud is, 12% in het geval van een gebouw met een sociale bestemming en 21% in het geval van nieuwbouw.

De architect zal altijd een BTW-tarief van 21% op zijn honorarium moeten toepassen.

Hoewel de tussenkomst en het advies van een architect meer dan wenselijk, zo niet noodzakelijk is, in het bijzonder in het kader van renovatie/transformatiewerkzaamheden, stellen we vast dat veel bouwheren zich terughoudend opstellen tegenover zulke uitgaven. Deze aarzeling wordt versterkt door het toepasselijke BTW-tarief.

Er zij ook op gewezen dat indien de aannemer als bouwheer optreedt, hij de ontwerpkosten van dienstverleners in zijn werk kan integreren en deze tegen een tarief van 6 % in rekening kan brengen, in tegenstelling tot een tarief van 21 % dat van toepassing is op honoraria in het geval van rechtstreekse facturering aan een derde bouwheer.

 

Maatregel:

 

Ter compensatie van eventuele regelingen die leiden tot misbruik van algemene principes, om de onafhankelijkheid van de architect te behouden en om te zorgen voor samenhang in de uitvoering van het bouwbeleid, lijkt het ons absoluut noodzakelijk om op het gebied van honoraria, BTW-tarieven toe te passen die vergelijkbaar zijn met de tarieven die gelden voor werkzaamheden.